KLUBBEN / OM KLUBBEN
Map Data
Map data ©2016 Google
Map DataMap data ©2016 Google
Map data ©2016 Google
Map
Satellite


om klubben

Rotary kom til Norge så tidlig som i 1922, med Kristiania Rotaryklubb, stiftet 1. juni etter initiativ fra den norskamerikanske senator Olaf M. Oleson fra Iowa. Fra Kristiania / Oslo spredte rotarybevegelsen seg over hele landet, og Norge er i dag et av landene med den største klubbtetthet i hele verden.

Rotarybevegelsen kom relativt sent til vårt område. Først ute var Hadsel RK 16. oktober 1950, Sortland RK 10. januar 1952, med Hadsel RK som fadderklubb. Lødingen RK 6 august 1953 og Øksnes RK 30. april 1999, med Sortland RK som fadderklubb.

Sortland har en periode, og i flere år, hatt en Inner Wheel-klubb, en klubb for ektefeller til rotaryanere, drevet etter de samme prinsipper og idealer som Rotary.

Etter hvert er Norge delt opp i sju rotarydistrikter med 328 klubber og ca 13.000 medlemmer. H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.

Tidligere presidenter Sortland Rotary klubb

1951-53: Jac. Høyersten(d). 1953-54: Harry Bakke. 1954-55: Karl Halvorsen(d). 1955- 56: Sig. Skjegstad(d). 1956-57: Odd L. Willassen(d). 1957-58: Hans Mathisen(d). 1958-: Bjarne Vasbotten(d). 1959-: Halvard Gjøsund(d). 1959-60: Olav Melbye Drechsler(d). 1960-61: Johan H. Erlandsen(d). 1961-62: Erling Andersen(d). 1962-63: Jostein Lehn(d). 1963-64: Kristian Lockert. 1964-65: Trygve Thomassen(d). 1965-66: Erling Riise(d). 1966-67: Bjarne Mathiesen. 1967-68: Ola M. Aas. 1968-69: Einar Nyberg(d). 1969-70: Simon Sørvoll(d). 1970-71: Lauritz Johan Riise(d). 1971-72: Aslak Vik. 1972-73: Arne Sølsnes. 1973-74: Andreas Andersen(d). 1974-75: Karl Glad Nordahl. 1975-76: Herleiv Dahl(d). 1976-77: Sverre Torwick. 1977-78: Isak Jacobsen.(d) 1978-79: Alf Lundbakk(d). 1979-80: Markus Lagesen(d). 1980-81: Sture Jægtnes. 1981-82: Ole Mathias Nordahl. 1982-83: Per-Odd Lyngaas. 1983-84: Tormod Olsen(d). 1984-85: Ingolf Markussen (d). 1985-86: Henrik Edvardsen. 1986-87: Gunnar Dahl. 1987-88: Arne Seljeseth. 1988-89: Jan G. Christiansen. 1989-90: Olav Brekke. 1990-91: Svein Pedersen. 1991-92: Gunnar Tvedt. 1992-93: Hallstein Hansen(d). 1993-94: Harald Steinar Jørgensen. 1994-95: Asbjørn Leikseth(d). 1995-96: Bjørnar Finjord. 1996-97: Roy Åge Gabrielsen. 1997-98: Rolf Magnar Johnsen. 1998-99: Julian Larsen. 1999-00: Fritz Johnsen. 2000-01: Steinar Henriksen. 2001-02: Willy Max Bowitz. 2002-03: Per Martin Holkestad(d). 2003-04:Gustav Daren. 2004-05: Hill Øien. 2005-06: Finn Magnus Andersen. 2006-07: Sture Jægtnes. 2007-08: Roar Stenkløv. 2008-09: Jan G. Christiansen (d). 2009-10: Finn Torbjørn Moe. 2010-2011: Hans E Furfjord. 2011-2012: Trond Arthur Christiansen. 2012-2013 Knut Olav Nordmeland. 2013-2014: Svein-Roar Jacobsen. 2014-2015: Kjell Jensen.    

                                  


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Bladet Vesterålen
Adresse: Rådhusgata 2 , Inngang Kjøpmannsgata
Adresse 2: Kantine, 3etg.
Postnummer: 8400
Sted: Sortland
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...