MØTER / REFERAT 2016


RØTARY MØTE 21. JUNI


Dato:

21.06 2016

Møteleder:

Terje Solvoll

Referent:

Terje Solvoll

Gjester:

Connor Bradley, Carl Birkelid Christiansen tidligere utvekslingsstudenter og vår utvekslingsstudent Caroline   

Oppmøte:

14 personer

Foredragsholder:

Terje og Rolf

Ord for dagen:

 

Fødselsdager:

Kjell Jensen 75 år.  I dag. Klubben har sendt blomster da Kjell ikke kunne møte.

Besøk i andre klubber:

 

Dagens 3 minutt:

 

Loddvinner:

Flax slodd: Svein Roar Vinlotteri Vinnere: Trond Artur, Per Sture og Rolf

Hovedprogram:

(bruk baksiden også hvis du trenger mere plass)

 President skifte:

Presidenten oppsummerte Rotary året 2015- 2016 Møtene har vært gjennomført i en positiv og godt tone. Vi har nåde de fleste målene som de enkelte komiteen har satt. Presidenten var svært fornøyd med at klubben hadde den nye hjemme siden på plan første juli 2015 å roste Bengt for den jobben han hadde ut ført for klubben. Forsamlingen svarte med en god applaus til Bengt.

Klubben hadde som mål å få inn 6 nye medlemmer, det har vi ikke klart, vi fikk inn 3 nye medlemmer. To medlemmer melder seg dessverre ut av klubben fra første juli.2016. ( Willy og Kåre-Bjørn)

Etter President skifte hold den nye presidenten Rolf M. Johnsen en kort tale der han fokusert på medlemsrekrutering. Han ville jobb for å få på plass en frokost klubb. Han vil også ha fokus på Rotaryhagen å få i gang beplanting i samarbeid med hagelaget.

Andre saker:

Presidenten orientert om det avlyste intersytimøte med Kiruna Rotaryklubb.

 Her kom vår klubb svært dårlig ut. Sortland Rotaryklubb vil til høsten prøve å få et møte med Kiruna Rotaryklubb i Kiruna, der vi får prøve å opprette tilliten igjen.

Avsluttning:

Møte ble avsluttet med at presidenten ønsket alle vel hjem og god sommer og ønsket velkommen til Sommermøtene på Skipsgården hver tirsdag kl. 18:00 Kaféen i andre etasje.ROTARY MØTE 24. MAI

Dato: 24.05 2016

Kulturfabrikken

Møteleder:

Terje Solvoll

Referent:

Terje Solvoll

Gjester:

Ingen

Oppmøte:

12 personer

Foredragsholder:

Hans Furfjord møtte ikke “Foredraget avlyst”

Ord for dagen:

 

Fødselsdager:

 

Besøk i andre klubber:

 

Dagens 3 minutt:

Kåre-Bjørn Kongsnes møte ikke “ 3.minutt avlyst”

Loddvinner:

Kjell Jensen

Hovedprogram:

 3 minutt og foredrag avlyst.

Presidenten orienterte om Bengt Jaegtnes som er i Oslo for ny jobb. Bengt kan derfor ikke ta på seg jobben som president i klubben for 2016-2017

Valgkomiteen ble orientert om at Bengt ikke kunne på ta seg jobben den18 mai. De fikk i oppdrag fra presidenten å komme med ny kandidater til president eller innkommende president til dagens møte.

Komiteen har jobbet godt for å få fram kandidater. Komiteen forslag er at Rolf M. Johnsen går på som president 1.juli og ny innkommende president 2017-2018 Jan Frostestad.

Forslaget ble enstemmig valgt med akklamasjon.

Vi hadde også oppe Rotaryhagen, Rolf tar kontakt med Helga og Sortland kommune sin gartner for å høre om de kan møte på vår dugnad i hagen 14. juni. Vi ønsker inn spill til beplantning i hagen.

Andre saker:

Det ble pratet litt rundt rekrutering til klubben, Da det er kommet to utmeldinger fra 1.juli. Willy Bowits og Kåre-Bjørn Kongsnes

Intersitymøte med Kiruna Rotaryklubben ble der enighet om at det avlyses siden liten på melding fra Kiruna Rotaryklubb.

Rolf ordner dette i samarbeid med Bengt. Terje avbestiller møte rommet på Kulturfabrikken.

Avsluttning:

Presidenten takket for frammøte og minte om møte 31. mai hvor utvekslings student skal holde foredrag. Viktig at alle som kan møter


ROTARY MØTE 10. MAI - Dugnad LAMARKTUNET
ROTARY MØTE 3. MAI


Dato:

3.5.2016

Møteleder:

President: Terje Solvoll

Referent:

Fritz Johnsen

Gjester:

 

Oppmøte:

11

Foredragsholder:

Kirkeverge Stig Pedersen 

Ord for dagen:

Ved President.

Fødselsdager:

 

Besøk i andre klubber:

 

Dagens 3 minutt:

Fritz Johnsen: Nazitoppenes etablering i Obersalzberg (med Berghof og Kehlstein (Ørneredet)).

Loddvinner:

Svein Roar Jacobsen

Hovedprogram:

(bruk baksiden også hvis du trenger mere plass)

Orientering om fremdriften vedrørende nytt lydanlegg i Sortland kirke.

Lydanlegget etter planen på plass i oktober. Kirkevergen orienterte om historien bak prosjektet, samt innblikk i de 3 anbudene som foreligger. En inngående presentasjon av anbudene, forskjeller og vurderinger som endte opp med det ene av dem.

 

 

 

 

Andre saker:

Lørdagskafe på Lamarktunet den 7. mai.

Dugnad på Lamarktunet den 10. mai. (Ta med jernrive).

Intercitymøte den 27. mai. Første påmeldingene fra Kiruna kommet.

 

Avsluttning:

Ved President.
ROTARY MØTE 19. APRIL

Dato:

19. april 2016

Møteleder:

President Terje Solvoll

Referent:

Bengt Jaegtnes

Gjester:

-

Oppmøte:

10 medlemmer

Foredragsholder:

Klubbsaker

Ord for dagen:

-

Fødselsdager:

-

Besøk i andre klubber:

-

Dagens 3 minutt:

-

Loddvinner:

-

Hovedprogram:

(bruk baksiden også hvis du trenger mere plass)

Klubbsaker

Bengt Jaegtnes presenterte forslag til klubbens program fra April til Juni 2016, som klubben vedtok etter noen små korrigeringer:

Program Sortland Rotaryklubb - April til Juni 2016

5. april 2016 - Besøke Kleiva vgs.

12. april 2016 - Besøke Nordnes Gård, yrkes foredrag v/Bjørg Kari Jensen.

19. april 2016 - Klubbsaker

26. april 2016 - Vaffel-aften, med innspill fra bland andre Steinar Henriksen og Bengt Jaegtnes.

3. mai 2016 – Åpent møte med Stig Pedersen, Kirkeverge- orientering om fremdriften vedrørende nytt lydanlegg i Sortland Kirke.

7. mai 2016 - Sortland Rotaryklubb har ansvaret for lørdagskafen på Lamarktunet på formidagen.

10. mai 2016 - Vårdugnad Lamarktunet.

17. mai 2016 - Ikke noe møte.

24. mai 2016 - Hans E Furfjord - foredrag om "den første planlagte overvintringen på Svalbard».

27. mai 2016 - Intercity-møte (fredag) på Sortland der vi inviterer Kiruna og Gellivare RK sammen med våre lokale klubber i regionen.

31. mai 2016 - Caroline «Coco» Bartz forteller om og deler sine inntrykk og erfaringer fra sitt år på Sortland som utvekslingsstudent.

7. juni 2016 - Svein Roar Jacobsen - foredrag om «Håløyger som dro til Island».

14. juni 2016 - Rydding Rotaryparken.

21. juni 2016 - Presidentskiftet - Siste møte før ferie kommer til å være et spesielt arrangement.

Deretter har vi sommer møter på kafe.

Hans Furfjord og Bengt Jaegtnes orienterte om PETS-samling de har vært på i Trondheim. Det var interessant og lærerikt med en del nyheter som berører vår klubb. Hans og Bengt kommer tilbake med mer informasjon når vi fått material og oppdaterte dokumenter fra distriktet.

Presidenten fortalte at vi skall sende søknad til distriktet for vårt prosjekt å etablere en grillhytte i Rotaryparken. 

Karl Glad Nordahl spurte om status på forslag til prosjekt vedrørende rydding ved Selnes-elven. Bengt fikk i oppdrag å innkalle Kristine Røiri, Odd Roger Dahl og andre nøkkelpersoner til et første idé- og oppstartsmøte. 

Andre saker:

Kjell Jensen, som er i Narvik for en øyeoperasjon, sendte hilsen til medlemmene i klubben.

Avsluttning:

Presidenten takker for oppmøtet og ønsker alle vel hjem.


Rotary møte 5. april

Møte i Sortland Rotary Klubb 5. april 2016 (referat: Steinar Henriksen)

Møtet ble viet bedriftsbesøk ved Sortland videregående skole, avd. Kleiva (Landbruksskolen).

Vi var 12 medlemmer og utvekslingsstudent Caroline som ble tatt vel i mot av avd.leder Nils Skjørholm. Han kom til skolen i 1984, og var først en måned ved daværende avdeling i Bodø. Han fortalte litt om den første oppgaven som hadde med gamle grøfter på Hestmyra å gjøre. Han lærte oss at hest betydde stor, slik at Hestmyra egentlig betydde Stormyra. Ross var det gamle ordet for hest (eks hvalross=hvalhest).

Han viste bilder og gjennomgikk bygningsmassen som teller mange små og større bygninger. Skolen har som kjent eget internat og kjøkken med kantine.


Skolen har VG1 Naturbruk med VG2-valg innen Akvakultur – Hest og hovslager og Landbruk og gartneri. Videre kan elevene innen akvakultur ta 2 års læretid i bedrift, og det gjøres forsøk med 2 års læretid innen bedrift i landbruksfag. Skolen har også VG1 Helse & oppvekst.

Elevene kan ta studieforberedende påbygning på Sortland.


Skolen vil anskaffe seg melkerobot, og modernisere sauefjøset. En vil også forbedre utd.tilbudene både på grønt og blått (akva) naturbruk, samt gjøre undervisningen mer praktiskrettet. Han var litt innom tradisjonell vs økologisk drift.  Skolen hadde ved en tilstelning laget sin egen karamellpudding.  (KKK som står for Kleiva klimasmarte karamellpudding). 

Skjørholm nevnte også utviklingsønsker når det gjelder matfag på Myre.

Avdelingslederen var også innom framtidsvyer. Han så for seg samarbeid med andre landbruksprodusenter, og aktuelle organisasjoner.

Til sist var vi en liten tur innom gammelfjøset. Skolen har kjøpt inn noen drektige kaninhunner av sorten Trønder.

Vi hadde en interessant og hyggelig tur til Kleiva, og kjørte hjem i et nydelig vårvær.ROTARY MØTE 1. MARS

Dato:

1. mars 2016

Møteleder:

Innkommende President Bengt Jaegtnes

Referent:

Bengt Jaegtnes

Gjester:

-

Oppmøte:

5

Foredragsholder:

Klubbsaker

Ord for dagen:

”Man får bara vad man ger, och man ger bara vad man redan fått” /Karin Boye

Fødselsdager:

-

Besøk i andre klubber:

-

Dagens 3 minutt:

Bengt orienterte om hjemmesiden og de seneste oppdateringer.

Loddvinner:

-

Hovedprogram:

(bruk baksiden også hvis du trenger mere plass)

Klubbsaker

Bengt orienterte om at han, etter dialog med Terje Solvoll, har meldt seg på til PETS I D2275. (President Elect Training Seminar) i TRONDHEIM 16 – 17 APRIL 2016. Hensikten med PETS er å forberede innkommende presidenter og sekretærer for deres roller og oppgaver, samt å bidra til videreutvikling av klubbene. Seminaret skal i tillegg bygge opp under « lagånden « i Distriktet.

Bengt orienterte videre at det ble gjennomført møte med Kommunikasjonskomiteen den 23. Februar for å se over og revidere planen. På møtet deltok også Rolf M. Johnsen (leder Arrangements og Prosjektkomiteen) for å fortelle om hva som planlegges i klubben og diskutere hvordan vi kan få best mulig effekt ut av våre innsatser når vi skall kommunisere dette. Oppdaterte dokumenter kommer å publiseres på hjemmesiden i løpet av kort tid.

Deltakerne på dagens møte diskuterte videre våre permitterte medlemmer, der det var noen spørsmål som Hans Furfjord fikk i oppdrag å følge opp til kommende møte.

Det blev også forslått at vi har en orientering på et kommende møte om ”Status for Nytt lydanlegg i Sortland Kirke”, der vi også inviterer Daglig leder, kirkeverge : Stig Pedersen (tlf. 76 10 99 14, stig.pedersen@sortland.kommune.no). Bengt fikk oppdrag å booke dette.

Andre saker:

 

Avsluttning:

Bengt takker for oppmøtet og ønsker alle vel hjem.ROTARY MØTE 23. FEBRUAR
Orientering fra presidenten:

  • Brev fra Rotary fondet, vi har betalt inn ca. 1200.- kr i 2015.
  • Avtale om «lørdagskaffe» på Lamarktunet 7 mai 5 -6 medlemmer melde seg til å være med å arrangere dette.
  • Grillbu i Rotaryparken, det sendes søknad til Sparebank Stiftelsen, det trengs ca. 40 000.- kr til dette.
Jan H. Frostestad hadde 3 minutter der han orienterte om Prosjekt til fordypningsfaget (PTF) i videregående skole – yrkesfag.

Finn Moe hadde foredrag om sin tur til Chicago i oktober 2015, der besøkte han Rotarys internasjonale hovedkvarter. I dag er det 111 år siden det førte Rotarymøte i Chicago. En etasje av hovedkvarteret var avsatt til Rotaryfondet, det var Arch C, Klumph som hadde ideen til fondet.

Ref.
Jan H. Frostestad.
ROTARY møte 2. februar

Yrkesforedrag v/Unni Glad, Sortland Frivillig sentralDato:

2. februar 2016

Møteleder:

President Terje Solvoll

Referent:

Bengt Jaegtnes

Gjester:

-

Oppmøte:

12

Foredragsholder:

Yrkesforedrag v/Unni Glad

Ord for dagen:

-

Fødselsdager:

-

Besøk i andre klubber:

-

Dagens 3 minutt:

Bengt Jaegtnes orienterte om hjemmesiden.

Loddvinner:

-

Hovedprogram:

(bruk baksiden også hvis du trenger mere plass)

Yrkesforedrag v/Unni Glad

Unni Glad blev tatt opp som medlem i Sortland Rotaryklubb med Karl Glad som fadder. Her er først noen punkter fra Karls presentasjon av Unni som person og menneske;

”Unni er født og oppvoksen i Blokken 18. oktober 1956. Der vokste Unni opp –  som hun selv sier i en generasjonsfamilie – der høymarka og torvhaugen var viktige deler av tilværelsen. Det vil si alle måtte ta et tak.

Nå bor Unni på Sortland og har en voksen sønn. – Jeg tror at hun er litt kry av at hun ikke har bil – og dermed oppfyller sin del av klima avtalen fra Paris!

Sjøl sier Unni å være organisasjonsmenneske – faktisk helt fra ungdomsårene.  1981 kom hun med i Nasjonalforningen for folkehelsen – har vært med i fylkesstyret og Blokken Helselag. – Årene i organisasjons livet har gitt mye og vært svært lærerike, sier Unni. – Hedersmerket fra Nasjonalforeningen fikk Unni på Fylkesårsmøtet på Sortland for seks år siden. Hun er ellers aktiv medlem i Sortland Reumatiker forening og Sortland Arbeiderparti – også der er hun som følge av sitt engasjement tillitsvalgt.

Det er ganske umulig å fortelle historien om Unni Glad, uten å ta med Frivillligsentralen. – Arbeidet der er nok viktigst både for henne og oss andre – Unni blir oppfattet som – og ER nemlig Frivillig-sentralen i Sortland.

Der har hun som vel de aller fleste vet, lagt ned en kjempejobb – langt ut over det man kunne forvente. – Under hennes ledelse har frivillig-arbeidet i Sortland blomstret til de grader. Viktig for Unni er å legge til rette for at mennesker skal kunne får gjøre det de aller mest ønsker.

Hun er opptatt av folk helse arbeid og at mennesker på ulike alders- og funksjonsnivå skal være i aktivitet Da lever folk lenger og holder seg friskere.– For henne er det viktig å være aktiv engasjert i det samfunnet man bor og lever i.

Unni har gått ut av sentrale fylkesverv og ønsker prioritere lokalt frivillig arbeid.

Som en ekte Blokken-dame, er Unni glad i friluftslivet, går ofte på tur i Sortlandmarka, men vel aller hest i Blokken dalen og Blokken-fjellene. 

Unnis engasjement og arbeid passer perfekt for Rotary, og jeg underes på hvorfor vi ikke har funnet henne opp før…

Sortland Rotaryklubb ønsker Unni velkommen – en dame det vil være vel vert å ta vare på!

Karl Glad Nordahl  – 5. januar 2015.”

 

Unni fortalte på sitt yrkesforedrag om Sortland Frivillig sentral;

Den blev startet 1.oktober i 1991 som 1 av 95 sentraler i et 3-årig prosjekt i regi av Sosialdepartementet

Underlagt Kulturdepartementet fra 1.01.2005

Skal nå overføres Kommunaldepartementet hvor tilskuddet skal inn i kommunens rammetilskudd !!

 

Tiltak som de driver i dag er;

1.Lørdagskafeen på LMT

2.Tirsdagstreffet for hjemmeboende eldre

3.TERMIK

4.Aktivitetsvenner for personer med demens

5.Leseombud

6.Aktivitetsgruppe LMT

7.TV-aksjonen

8.Turer

9.Utedager LMT

10.Folkehelsedag for beboere på LMT i Folkehelseuka

11.Hageselskap for beboere på LMT, Sjøgata og Parken

12.Bidrag til opplevelseshagen på LMT

13.Følgetjeneste til lege og sykehus

14.Valgfag i skolen: Innsats for andre

15.Generasjonstiltak

16.Internasjonal fest 1.mai

17.-mai-kafe på LMT

18.Flyktninguide

19.Maurtuva

 

Unni understrekte at frivillig arbeid handler om folkhelsearbeid og møte mellom mennesker.

Noen viktige avklaringer er at:

      Frivillig arbeid skal fortsatt være et supplement til offentlige tjenester

      Frivillig arbeid skal vært lystbetont og være på de frivilliges premisser

 

Unni fortalte videre om muligheter at;

      Vi skal få flere personer med i frivillig arbeid

      Vi skal samarbeide mer på tvers av organisasjoner        

      Vi skal samarbeide mer med ungdommen for å få flere generasjonstiltak og flere ungdommer med i frivillig sosialt arbeid

      Det skal bli ”inn” å være frivillig – kampanje på Facebook etc. ”Har du løst”?

Foredraget blev avsluttet med spørsmål fra medlemerne og en stor og varm applaus for den imponerende innsatsen som Unni og hennes team gjør i vårt samfunn.

 

Andre saker:

Husk påmelding til Skreimøljefesten den 16. Februar. Rolf M. Johnsen sender ut mail om dette.

I år blir TV-aksjonen gjennomført den 23. Oktober til foremål for Røde Kors.

Presidenten orienterte om at avtale for vårt lokale er signert for 2016, og at ny avtale må gjøres i slutten av dette året.

Avsluttning:

Presidenten takker for oppmøtet og ønsker alle vel hjem.


ROTARY MØTE 5. JANUAR


Dato:

5. januar 2016

Møteleder:

President Terje Solvoll

Referent:

Bengt Jaegtnes

Gjester:

Caroline Bartz

Oppmøte:

11 (inkl gjest)

Foredragsholder:

Opptak av ny medlem og klubbsaker

Ord for dagen:

”Tenk positivt”

Fødselsdager:

-

Besøk i andre klubber:

-

Dagens 3 minutt:

Bengt Jaegtnes orienterte om hjemmesiden og linker til distriktet, Rotary Norge og International.

Loddvinner:

-

Hovedprogram:

(bruk baksiden også hvis du trenger mere plass)

Nytt medlem

Unni Glad blev tatt opp som medlem i Sortland Rotaryklubb med Karl Glad som fadder. Unni er en kjent profil - bland annet som primus motor på Frivillig sentralen. Hun holder yrkesforedrag om seg selv den 2. Februar 2016 og da kommer vi tilbake med en mer utførlig presentasjon av henne.

Klubbsaker;

Kommiteeplaner - Orientering og diskusjon

Rolf M. Johnsen presenterte oppdatert status fra arbeidet i arrangements og prosjekt kommiteen.

Sture Jægtnes presenterte oppdatert status fra arbeidet i TRF- kommiteen.

Bengt Jaegtnes presenterte oppdatert status fra arbeidet i kommuniksjons kommiteen.

Reviderte planer kommer til å publiseres på hjemmesiden.

Presidenten gav kommiteene ros for godt arbeid så langt !

Andre saker:

Karl Glad orienterer om nytt lyd anlegg til Kirken der finansieringen er klar, og det nå arbeides med å inn forskaffe riktig utstyr.

Presidenten minte på at vi kommer til å fokusere på yrkesforedrag på kommende Rotarymøter for å lære kjenne hverandre bedre.

Avsluttning:

Presidenten takker for oppmøtet og ønsker alle vel hjem.Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Bladet Vesterålen
Adresse: Rådhusgata 2 , Inngang Kjøpmannsgata
Adresse 2: Kantine, 3etg.
Postnummer: 8400
Sted: Sortland
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...